Противопоказания

Отиване към съдържанието

Главно меню:

final
Единственото абсолютно противопоказание при прилагането на ХБО е наличието на нетретиран пневмоторакс.

Всички останали противопоказания са относителни и не изключват напълно и категорично прилагането на ХБОТ. При наличие на някое от тях е необходимо да се обърне специално внимание
при консултацията с лекар.

Към относителните противопоказания за прилагане на ХБОТ спадат:
- инфекции на горните дихателни пътища;
- пневмония;
- белодробна туберкулоза;
- фебрилитет;
- наличие на злокачествени образувания;
- склонност към кръвотечения от носа и ушите;
- бременност;

 
О-ТЕРАПИ ДЗЗД
Назад към съдържанието | Назад към главното меню