Барокамера

Отиване към съдържанието

Главно меню:

final
Барокамера Варна. Представаме Ви една от най-модерните многоместни (4+1 места) медицински барокамери в България.  

Като медицинско изделие отговаря на следните европейските регламенти:
- Съгласно нормите за медицински изделия EN14931
- Директива за съоръжения под налягане 97/23/ЕС and PED 2014/68/EU
- Директива за медицински устройства 93/42/EEC
- Системи за управление на качеството мед. изделия BS EN ISO 13485:2012
- Противопожарна система съгласно EN16081, NFPA-99

Барокамерата е оборудвана с камери за постоянно наблюдение на пациентите от оператора, климатична система, 2 телевизора, лед осветление. Пациентите разполагат с устройства за постоянна връзка с оператора и паник бутон.
 
О-ТЕРАПИ ДЗЗД
Назад към съдържанието | Назад към главното меню